หน้าแรก ชุมชน OSDCO

[Set 4 ห่อ]ขนมแมวเลีย ออสเทค ครีมมี่ ทรีต ปลาทูน่ากับแซลมอน (1 ห่อมี 4 ซอง)

[Set 4 ห่อ]ขนมแมวเลีย ออสเทค ครีมมี่ ทรีต ปลาทูน่ากับแซลมอน (1 ห่อมี 4 ซอง)

ราคาปกติ: ฿200.00

Special Price ฿169.00

ออสเทค ครีมมี่ ทรีต – ปลาทูน่ากับแซลมอน
Ostech® Creamy Treats - Tuna with Salmon
ขนมแมวเลียปลาทูน่ากับแซลมอน ขนมแมวเลียรสชาติเยี่ยม
ที่นายท่านจะต้องติดใจ อร่อยจนน้องแมวหยุดไม่อยู่


สินค้าพร้อมส่ง 9 รายการ

หรือ

รายละเอียด

อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง ลักษณะเปียก ใช้สําหรับแมวอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม ปลาทูน่า แซลมอน แป้งมันสําปะหลังดัดแปร นํ้านึ่งปลาทูน่า กัวกัม
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ทอรีน วิตามินอ

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 กากไม่มากกว่าร้อยละ 1 
ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 90 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์เท่ากับ 46.51 (กิโลแคลอรี่ต่อนํ้าหนัก 100 กรัม) 
 
สามารถปรับปริมาณการให้อาหารแต่ละมื้อได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับขนาด นํ้าหนัก อายุ และกิจกรรมของแมว
สามารถให้อาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นและควรจัดเตรียมนํ้าสะอาดใส่ภาชนะให้แมวดื่มตลอดเวลา 
ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน 2 วัน 

Tags สินค้า