หน้าแรก ชุมชน OSDCO

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.

การสมัครสมาชิก OSDCO Shop และการล็อกอินเข้าระบบ

 • สมาชิกใหม่ "ลงทะเบียน" เพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิก OSDCO Shop (ดังรูปที่ 1.1)
 • สมาชิก OSDCO Shop "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการล็อกอินเข้าระบบ (ดังรูปที่ 1.2)
ลงทะเบียน

รูปที่ 1.1

เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1.2

2.

การเลือกสินค้าใส่รถเข็น

 • เลือกสินค้าจากหมวดที่ต้องการ จากนั้นระบุจำนวนชิ้นที่ต้องการ (หมายเลข 1) และกดปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น" (หมายเลข 2) (ดังรูปที่ 2.1)
การเลือกสินค้าใส่รถเข็น

รูปที่ 2.1

3.

การตรวจสอบสินค้าในรถเข็น

 • ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า และยอดชำระทั้งหมดได้ โดยกดปุ่ม "ไอคอนรูปรถเข็น" (หมายเลข 3) (ดังรูปที่ 3.1)
 • หากต้องการชำระสินค้าจากรถเข็น ให้กดปุ่ม "เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน" (หมายเลข 4) (ดังรูปที่ 3.1)
การตรวจสอบสินค้าในรถเข็น

รูปที่ 3.1

4.

การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน

 • ข้อมูลการออกใบเสร็จ (ดังรูปที่ 4.1)
  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือเลือก "ที่อยู่ใหม่" เพื่อกรอกรายละเอียด และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" (หมายเลข 5)
  * กรณีเลือกที่อยู่ออกใบเสร็จเดียวกับการจัดส่ง ระบบจะทำการข้ามขั้นตอนไปยังการจัดส่งสินค้าแทน
ข้อมูลการออกใบเสร็จ

รูปที่ 4.1

 • ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า (ดังรูปที่ 4.2)
  ทำการเลือก “ที่อยู่ใหม่” เพื่อทำการกรอกที่อยู่ใหม่ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" (หมายเลข 6)
  * ทำการกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าที่แตกต่างจากที่อยู่ออกใบเสร็จได้ หรือเลือกใช้ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ
ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า

รูปที่ 4.2

 • วิธีการส่งสินค้า (ดังรูปที่ 4.3)
  ระบบจะแสดงจำนวนเงินค่าจัดส่ง จากนั้นให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" (หมายเลข 7)
วิธีการส่งสินค้า

รูปที่ 4.3

 • ข้อมูลการชำระเงิน (ดังรูปที่ 4.4)
  เลือกช่องทางในการชำระเงิน จากนั้นให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" (หมายเลข 8)
ข้อมูลการชำระเงิน

รูปที่ 4.4

 • ตรวจสอบคำสั่งซื้อ (ดังรูปที่ 4.5)
  ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จากนั้นให้กดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อ" (หมายเลข 9)
ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

รูปที่ 4.5

 • เมื่อยืนยันทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎข้อความ "ขอบคุณที่ซื้อสินค้ากับเรา!" ท่านสามารถพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อได้ (ดังรูปที่ 4.6)
ขอบคุณ

รูปที่ 4.6